Atlas Miejsc Biblijnych

Autor: 

praca zbiorowa - redaktor naukowy Barry J. Beitzel

Wydawnictwo: 

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 

2008

Język: 

polski

Orientacyjna cena książki: 

159 zł

Rodzaj książki: 

historyczna

Atlas Miejsc BiblijnychTytuł pozycji jest nieco mylący, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ta książka to o wiele więcej niż atlas historyczny - to obszerne kompendium wiedzy na temat Pisma Świętego, atlas oraz album z reprodukcjami dzieł mistrzów palety i przepięknymi fotografiami miejsc i eksponatów związanych z Biblią.

Hasłem przewodnim, prowadzącym czytelnika przez karty Atlasu, jest pytanie "Gdzie się to wydarzyło?". Czytając Pismo Święte niejednokrotnie można zadawać sobie to pytanie, a Atlas Miejsc Biblijnych stara się w jak najbardziej precyzyjny, a zarazem przejrzysty sposób udzielić nam zadowalającej odpowiedzi.

Książka to praca zbiorowa, na którą składa się olbrzymi wysiłek autorski i edytorski 27 współautorów - naukowców żydowskich, katolickich i protestanckich, reprezentujących różne pozycje teologiczne. Jest więc dziełem prawdziwie ekumenicznym, które umożliwia porównanie punktów widzenia przedstawicieli różnych religii.

Główna część książki podzielona jest na osiem następujących części:

 • Geografia i historia krain biblijnych
 • Stworzenie świata i czasy patriarchów
 • Sędziowie
 • Królowie
 • Prorocy i sprawiedliwi
 • Podbój królestw
 • Życie Jezusa z Nazaretu
 • Głoszenie Ewangelii

Dodatkowo książka zaopatrzona jest we Wprowadzenie, które przybliża czytelnikom historię powstania Biblii, jej rozprzestrzenianie się po świecie oraz tajniki archeologii biblijnej. Na końcu tomu znajdują się Dodatki:

 • Tablice
 • Biblijne drzewa genealogiczne
 • Bibliografia
 • Słowniczek
 • Wykaz cytatów
 • Indeks nazw geograficznych występujących na mapach
 • Indeks
 • Podziękowania

Całość liczy sobie 575 stron, a Atlas jest starannie wydany w twardej oprawie.

Z punktu widzenia miłośników Turcji Atlas Miejsc Biblijnych jest interesujący z kilku powodów. Po pierwsze przedstawia Azję Mniejszą jako istotną arenę, na której rozgrywało się wiele wydarzeń biblijnych. Zazwyczaj dzieje opisane w Biblii kojarzone są z terenami obecnego Izraela, tymczasem posiadały one o wiele większy rozmach geograficzny. Dlatego też książka omawia geografię, uwarunkowania klimatyczne i historię Azji Mniejszej. Warto wziąć te informacje pod uwagę planując wyprawę do Turcji. Być może nawet ktoś pokusi się o wędrówkę śladami wydarzeń biblijnych, które rozegrały się w Anatolii.

Po drugie, w Atlasie znajdziemy szczegółowy opis podróży świętego Pawła, nieoficjalnego patrona wędrowców w sandałach, jak również interpretację Apokalipsy świętego Jana, w której mowa jest o siedmiu Kościołach, znajdujących się w zachodniej części obecnej Turcji.