Do herbaty - wrzesień 2022

Hattusza i jej zrekonstruowane fortyfikacje
Hattusza i jej zrekonstruowane fortyfikacje

Wrzesień 2022 roku stał pod znakiem odkryć dokonywanych na terenie najsłynniejszych stanowisk archeologicznych na terenie Turcji. Przede wszystkim, w tym miesiącu minęła 116. rocznica wykopalisk archeologicznych w Hattuszy, niegdyś stolicy Imperium Hetyckiego. Po drugie, podczas trzydziestego sezonu wykopalisk w Çatalhöyük, innym niezmiernie ważnym stanowisku archeologicznym na obszarze Azji Mniejszej, odkryto niezwykłą budowlę z późnego okresu istnienia tej osady. Ponadto w słynnym starożytnym mieście Troja odkryto pozostałości 3700-letniego pieca z kopułą, noszącego cechy kultury anatolijskiej. W końcu, w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w Bergamie (starożytny Pergamon) odkopano grób księdza Markosa.

Ponieważ cykl "Do herbaty" skierowany jest głównie do czytelników z Polski, skupmy się tym razem na odkryciu z Çatalhöyük, do którego przyczynili się nasi rodzimi badacze. W tym roku polscy archeolodzy pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marciniaka z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zbadali nietypową konstrukcję z końca funkcjonowania osady, która znajduje się na wschodnim jej skraju. Arkadiusz Marciniak i jego koledzy zbadali niezwykły, liczący osiem tysięcy lat budynek w Çatalhöyük, neolitycznym mieście w południowej Anatolii, zamieszkanym przez około 1200 lat. "Wiemy, że budynek był użytkowany, gdy Çatalhöyük nie był już mega-osiedlem z tysiącami mieszkańców" – wyjaśnił Marciniak.

Stanowisko archeologiczne Çatalhöyük
Stanowisko archeologiczne Çatalhöyük

Duża konstrukcja ma 12 platform pokrytych gliną, z których dziewięć znajduje się wzdłuż ścian budynku. Ścianę zachodnią pokryto malowidłem, a przy ścianie południowej umieszczono duży piec. W centrum budynku znaleziono palenisko. Marciniak uważa, że ​​budynek, większy od innych obiektów z tego samego okresu, może być oznaką przemian społecznych, jakie zaszły w ostatnich latach istnienia miasta. Badacz dodaje, że ludzie mogli też wrócić do miejsca, w którym żyli ich przodkowie i zgromadzić się wokół paleniska. Dalsze wykopaliska mogą ujawnić pochówki, ponieważ groby znaleziono już wcześniej pod wieloma rezydencjami w Çatalhöyük.

Więcej informacji dotyczących tego niezwykłego odkrycia można przeczytać w serwisie Nauka w Polsce.