Historia Turcji

Autor: 

Jan Reychman

Wydawnictwo: 

Ossolineum

Rok wydania: 

1973

Język: 

polski

Orientacyjna cena książki: 

od 80 do 150 zł

Rodzaj książki: 

historyczna

Historia TurcjiKsiążka-yeti, wielu o niej słyszało, niewielu widziało, prawie nikt nie miał jej w rękach. Czasami pojawi się na aukcji internetowej, gdzie wzbudza niezwykłe, jak na pozycję drukowaną, poruszenie.

Historia Turcji to jedyna tego rodzaju pozycja w języku polskim. Wydana w serii Historie krajów i narodów, w nakładzie 5500 egzemplarzy, przed prawie 40 laty nigdy nie doczekała się wznowienia.

Zakres tematyczny

Historia Turcji jest, słowami jej autora "(...) próbą ujęcia całości dziejów Turcji." Składa się z dwunastu rozdziałów, od Najdawniejszych dziejów plemion tureckich, poprzez Okres największego wzrostu terytorialnego Turcji oraz Okres upadku Turcji aż po Wojnę wyzwoleńczą. Rewolucję kemalistowską i jej reformy. Książka kończy się na roku 1973.

Uzupełnienie stanowią:

  • Nota transkrypcyjna autorstwa Tadeusza Majdy
  • Wskazówki bibliograficzne
  • Genealogia sułtanów osmańskich
  • Lista sułtanów tureckich
  • Lista prezydentów Republiki Tureckiej
  • Słowniczek terminów tureckich
  • Indeks nazwisk
  • Indeks nazw geograficznych i narodowości
  • Spis ilustracji (77 pozycji)
  • Spis map (12 pozycji)

Dodatkowy atut książki, z punktu widzenia czytelnika polskiego, stanowią częste nawiązania do historii Polski, stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich oraz do dziejów osób związanych z oboma krajami.

O książce i jej autorze

Autor Historii Turcji Jan Reychman był nie tylko wybitnym turkologiem, lecz również lingwistą, hungarologiem i armenologiem. Prezentowana książka stanowiła ukoronowanie jego działalności badawczej, a opublikowana została zaledwie dwa lata przed śmiercią autora. Do tej pory nikt nie pokusił się o jej aktualizację i uzupełnienie. Zadziwiający jest fakt, iż pomimo wydania w latach obowiązywania jedynie słusznej, marksistowskiej wersji historii, książka Reychmana pozostała prawie nieskażona niemalże obowiązkowymi wówczas naleciałościami ideologicznymi. Dla miłośników historii Turcji jest to lektura obowiązkowa, aczkolwiek nie wyczerpująca tematu. Traktować ją należy raczej jako wprowadzenie w szeroką panoramę dziejów Turków.