The Hittites and their Contemporaries in Asia Minor

Autor: 

J. G. Macqueen

Wydawnictwo: 

Thames&Hudson

Rok wydania: 

2001

Język: 

angielski

Orientacyjna cena książki: 

50 zł

Rodzaj książki: 

historyczna

The Hittites and their Contemporaries in Asia MinorKolejna książka poświęcona Hetytom w naszej kolekcji należy do serii wydawniczej Ancient Peoples and Places. Jej celem jest przybliżenie świata hetyckiego osobom, które wcześniej nie zetknęły się z pozycjami bardziej szczegółowymi.

Książka podzielona jest na dziewięć rozdziałów, omawiających rozmaite zagadnienia około-hetyckie, w tym sztukę wojenną, społeczeństwo i administrację czy też religię. Na końcu tomu znajdują się szczegółowe przypisy i bibliografia.

The Hittites and their Contemporaries in Asia Minor wyróżnia bogactwo materiału fotograficznego, który jest doskonale zgrany z treścią pisaną. Dodatkowo w tomie umieszczonych jest sporo map i planów, przedstawiających, między innymi, rzuty świątyń hetyckich czy organizację urbanistyczną ich osad.

Autor książki, J. G. Macqueen, prezentuje w niej swoją interpretację historii Hetytów, miejscami mocno odbiegającą od powszechnie przyjmowanej. Zawsze jednak zaznacza, że istnieją wersje alternatywne. Z naszego punktu widzenia należy uznać to za zaletę książki, gdyż czytelnik czuje się zachęcony do własnych przemyśleń i, być może, opowiedzenia się ze jedną z alternatyw.

Osoby znające już nieco omawianą tematykę mogą odczuwać po lekturze pewien niedosyt, polecamy im raczej książkę Trevora Bryce The Kingdom of the Hittites.