Meczet Makam i grób proroka Daniela w Tarsus

Współrzędne GPS: 36.917099, 34.897301

Położenie w mieście: 

Tarsus (czyli antyczny Tars) to miasto o ogromnym znaczeniu historycznym, szczególnie dla osób podążających śladami wielkich religii monoteistycznych - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Z drugiej strony niektóre ze związanych z tradycjami religijnymi miejsca w Tarsus mają mocno niejasne pochodzenie. Jest tak w przypadku Jaskini Siedmiu Śpiących (Eshab-ı Kehf) - jednej z wielu w Turcji i w Azji, podobnie mają się sprawy również w przypadku tzw. grobu proroka Daniela, znajdującego się na terenie meczetu Makam.

Meczet Makam i grób proroka Daniela w Tarsus

Znany ze Starego Testamentu prorok Daniel, główny bohater Księgi Daniela, zasłynął jako człowiek wielkiej mądrości. Tłumaczył znaczenie snów królowi Babilonu, Nabuchodonozorowi II. Na tej podstawie można określić, że prorok Daniel żył i działał w VI wieku p.n.e. Biblia nie dostarcza natomiast informacji dotyczących okoliczności i miejsca jego śmierci, dlatego też istnieje wiele miejsc, które pretendują do posiadania jego grobu. Najbardziej znanym i najpowszechniej akceptowanym z nich jest Suza na terenie obecnego Iranu, ale w wyliczeniach często pojawiają się także inne miejsca w Iranie, jak również w Iraku i Uzbekistanie. Turecki Tarsus co prawda nie pojawia się w wyliczeniach grobów Daniela zbyt często, ale naturalnie mieszkańcy Tarsus i władze lokalne mocno promują właśnie tę lokalizację.

Zgodnie z lokalną tradycją prorok Daniel przybył z Babilonu do Tarsu na zaproszenie jego mieszkańców. Wierzyli oni, że każde miejsce, do którego zawitał prorok, było błogosławione, a błogosławieństwo było Tarsowi bardzo potrzebne, gdyż miasto nękał głód spowodowany długotrwałą suszą. Prorok pospieszył Tarsowi z pomocą, a później miał umrzeć właśnie w tym mieście. Wdzięczni mieszkańcy wznieśli mu grobowiec, ale z biegiem lat jego lokalizacja została zapomniana. Cała ta opowieść nie znajduje potwierdzenia w źródłach historycznych, ale co roku przyciąga to Tarsus osoby pragnące odwiedzić grób biblijnego proroka.

Około 640 roku n.e. jeden z dowódców kalifa Omara, Ebu Musa El-Es'ari, odkrył grobowiec Daniela w Tarsie. Po otwarciu sarkofagu świadkom ukazało się ciało postawnego mężczyzny, odzianego w szaty tkane złotą nicią. Uznano, że był to prorok Daniel, za ostateczny dowód przyjmując obecność w grobowcu pierścienia, na którym wytłoczono dwa lwy liżące małe dziecko. Wszak prorok Daniel został kiedyś wrzucony do jaskini, na pożarcie lwom, co prawda jako dorosły mężczyzna, ale tego faktu najwyraźniej nie uznano za istotny. Ciało rzekomego Daniela ponownie pochowano, w wyschniętym korycie rzeki Berdan (w starożytności znanej jako Cydnus), w pobliżu niewielkiego strumienia. Ta lokalizacja miała chronić ciało proroka przed wykradzeniem.

Meczet Makam i grób proroka Daniela w Tarsus

Znacznie później, bo w 1857 roku, nad grobowcem wzniesiono meczet, znany obecnie jako Makam Cami lub też, w wersji dłuższej, jako Maqam-i-Sharif Cami. Nazwa ta oznacza miejsce wiecznego spoczynku osoby świętej, w tym konkretnym przypadku - jasny jest jej związek z grobowcem proroka Daniela. W 1867 do meczetu został dobudowany minaret, sponsorowany przez Saliha Ağa, pochodzącego z Albanii. W czasach późniejszych meczet wielokrotnie rozbudowywano i remontowano. Grób proroka znajduje się pod jego najstarszą częścią.

Dzięki pracom archeologicznym, prowadzonym w pobliżu tego meczetu, udało się odkryć pozostałości mostu rzymskiego, który niegdyś przebiegał nad rzeką Cydnus. W VI wieku n.e. rzeka ta została skierowana do nowego kanału, co miało zapobiegać lokalnym podtopieniom. Odkrycie pozostałości mostu wskazało na lokalizację jej pierwotnego koryta. Po tym odkryciu, prace wykopaliskowe kontynuowano, tuż przy meczecie Makam. Natrafiono wówczas na grobowiec proroka Daniela, a oprócz niego - na rozległe ruiny budowli z okresu rzymskiego i czasów późniejszych.

Meczet Makam i grób proroka Daniela w Tarsus

Obecnie grób proroka Daniela jest udostępniany zwiedzającym - nieodpłatnie, jak to w Turcji zwykle bywa w przypadku miejsc związanych z kultem religijnym. Przed odwiedzinami należy zadbać o stosowne ubranie, podobnie jak w przypadku wizyty w meczecie.

Meczet Makam i grobowiec proroka Daniela znajdują się w centrum miasta Tarsus, w dzielnicy zwanej Makam, tuż przy rondzie od którego odchodzi Bulwar Adana i Bulwar Ali Menteşoğlu.

Powiązane artykuły: 

Powiązane relacje: