Regiony Turcji

Turcja jest państwem bardzo zróżnicowanym geograficznie. Położona jest na dwóch kontynentach. Zdecydowanie większa część kraju leży w Azji Mniejszej i jest nazywana Anatolią. Z trzech stron świata oblewają ją wody czterech mórz: Czarnego, Marmara, Egejskiego i Śródziemnego.

Regiony TurcjiCentralna AnatoliaWschodnia AnatoliaWybrzeże EgejskieWybrzeże Morza MarmaraWybrzeże Morza CzarnegoWybrzeże ŚródziemnomorskiePołudniowo-wschodnia Anatolia

Na północnym-zachodzie państwa znajduje się jego część europejska - Tracja, nazywana również Rumelią. Stanowi ona jedynie 3% powierzchni Turcji. Nazwa Anatolia pochodzi z języka greckiego (Anatoli) i oznacza Krainę Wschodu Słońca. Według popularnego tureckiego przekonania jednakże Anatolia to Kraina Pełna Macierzyństwa, Kraina - Matka (z tureckiego ana - matka, dolu - pełny).

Zwyczajowo Turcję dzieli się na następujące regiony:

1. Wybrzeże Morza Czarnego 2. Wybrzeże Morza Marmara 3. Wybrzeże Egejskie 4. Wybrzeże Śródziemnomorskie 5. Centralną Anatolię 6. Wschodnią Anatolię 7. Południowo-Wschodnią Anatolię

Oczywiście możliwe są inne podziały, jednakże podany powyżej daje nam ogólne pojęcie o geograficzno - historycznym podziale Anatolii. Został on ustanowiony w 1941 roku podczas pierwszego Kongresu Geograficznego.

Decyzją owego Kongresu, po długich i burzliwych dyskusjach, terytorium Turcji zostało podzielone na siedem regionów. Podstawą podziału była odmienna charakterystyka poszczególnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem ich klimatu, położenia geograficznego, fauny i flory, zamieszkującej je ludności, specyfiki upraw rolniczych, powiązań transportowych, topografii itd.

Odpowiedzi

Matka po turecku

Wg słownika Redhouse tr. 'ana' to angielska 'mother', jak również 'principal', main', 'fundamental', 'basic'. Swoją drogą 'anne' to też 'mother'...