Regulamin forum

Regulamin forum i komentarzy portalu Turcja w Sandałach

Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach w Internecie a więc i w portalu Turcja w Sandałach.

1. Poprzez termin forum portalu Turcja w Sandałach niniejszy Regulamin rozumie zarówno wpisy na forum, jak i komentarze do artykułów i blogów publikowanych w portalu Turcja w Sandałach.

2. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez redakcję portalu Turcja w Sandałach, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią forum internetowego, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w forum w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z podróżami po Turcji.

3. Dostęp do serwisu forum portalu Turcja w Sandałach posiadają wszyscy użytkownicy publicznej
sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym Turcja w Sandałach mogą używać na stronach forum portalu Turcja w Sandałach zarezerwowanych dla nich loginów. Redakcja Turcji w Sandałach może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach forum portalu Turcja w Sandałach od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu Turcja w Sandałach, jak również zablokować możliwość umieszczania wpisów do poszczególnych artykułów.

4. Uczestnik forum portalu Turcja w Sandałach publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Turcji w Sandałach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach forum portalu Turcja w Sandałach.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum portalu Turcja w Sandałach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum portalu Turcja w Sandałach treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach forum portalu Turcja w Sandałach przekazów reklamowych.

8. Redakcja portalu Turcja w Sandałach zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 6 i 7 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w forum portalu Turcja w Sandałach w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 5, 6 i 7 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie forum portalu Turcja w Sandałach przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Redakcję portalu Turcja w Sandałach zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 5, 6 i 7 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora forum portalu Turcja w Sandałach wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

9. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Redakcja portalu Turcja w Sandałach może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Turcja w Sandałach przy zamieszczaniu wpisu. Redakcja portalu Turcja w Sandałach nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników forum portalu Turcja w Sandałach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Redakcja portalu Turcja w Sandałach dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum portalu Turcja w Sandałach oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

11. Redakcja portalu Turcja w Sandałach zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron forum portalu Turcja w Sandałach z treści portalu Turcja w Sandałach bez podawania przyczyn takiego działania.

12. Uczestnicy forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w portalu Turcja w Sandałach.

13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja portalu Turcja w Sandałach zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.