Troia/Wilusa Guidebook

Autor: 

Manfred O. Korfman, Dietrich P. Mannsperger

Wydawnictwo: 

Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı

Rok wydania: 

2010

Język: 

angielski

Orientacyjna cena książki: 

$25

Rodzaj książki: 

przewodnik

Troia/Wilusa GuidebookTroja nie jest miejscem łatwym do zwiedzania. Oczywiście, jako jedno z najsłynniejszych tureckich stanowisk archeologicznych, jest wyśmienicie przygotowana na przyjęcie gości. Posiada odpowiednią infrastrukturę w postaci parkingu, sklepu, toalet i tym podobnych udogodnień dla zwiedzających. Aby ułatwić spacer po Troi wytyczono na jej terenie ścieżki, postawiono platformy widokowe i tablice informacyjne. Za symptom pewnych trudności można uznać stojącego w pobliżu wejścia drewnianego konia, który został tam postawiony w 1975 roku i od tej pory przez wielu gości uznawany jest za największą z trojańskich atrakcji.

To wszystko może jednak okazać się niewystarczające w obliczu chaosu, jaki ukazuje się niewprawnym i nieprzygotowanym do rozróżniania warstw osadnictwa oczom zwiedzających. Łatwo się w Troi poczuć zagubionym i rozczarowanym jednocześnie. Te ledwo widoczne kamyki są fundamentami starożytnych budowli? Czy ten fragment muru jest starszy od tamtego o 100 czy o 1000 lat?

Zagubionym podróżnikom gorąco polecam niewielką książeczkę Troia/Wilusa Guidebook autorstwa nie byle kogo, bo samego Manfreda Korfmana. Od 1988 roku kierował on pracami archeologicznymi na terenie Troi, która była jego wielką fascynacją naukową. Za największe odkrycie dokonane, podczas gdy Korfman odpowiadał za trojańskie wykopaliska, należy uznać ustalenie, że Troja była znacznie większym miastem, niż to pierwotnie przypuszczano: oprócz terenu na wzgórzu obejmowała rozległy obszar wokoło niego.

Dzięki Korfmanowi zainteresowanie Troją na arenie międzynarodowej znacznie wzrosło, w 1996 roku z jego pomocą ustanowiono Park Narodowy obejmujący tereny sąsiadujące z Troją. Dwa lata później Troja została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Profesor Korfman na rok przed śmiercią w 2005 r. otrzymał obywatelstwo tureckie jako dowód wdzięczności za jego osiągnięcia, przyjął również oficjalnie jako drugie imię Osman, chociaż już od wielu lat znany był jako Osman Bey.

Przewodnik książkowy jego autorstwa stanowi kolejny dowód na zaangażowanie w promowanie Troi jako miejsca o specjalnym znaczeniu. Ta niewielka książeczka stanowi wspaniałą pomoc dla turystów zagubionych wśród trojańskich ruin. Krok po kroku autor wyjaśnia, co widzimy przed sobą, kiedy to zostało zbudowane i w jakim celu. Wszelkie wątpliwości rozwiewane są przez czytelne plany, zdjęcia opisywanych struktur oraz znalezionych na ich terenie przedmiotów, rekonstrukcje budowli z czasów ich świetności oraz wyraźnie zaznaczone osie czasu umieszczone przy opisach poszczególnych obiektów.

Przewodnik został wydany przez Fundację Trojańską, a dochody uzyskane z jego sprzedaży mają być przeznaczone na jej cele statutowe, w tym na dalsze prace archeologiczne oraz na ulepszanie i renowację infrastruktury turystycznej w Troi. Warto bowiem wiedzieć, że dochody z biletów wstępu na teren Troi są w całości przejmowane przez władze tureckie i wydawane zgodnie z ich uznaniem, niekoniecznie z pożytkiem dla samej Troi.

Najnowsze wydanie książki pochodzi z 2010 roku, czytelnicy otrzymują więc tomik zaktualizowany o najnowsze odkrycia na terenie Troi. Przewodnik można kupić w okolicach Troi, z oficjalnym sklepie muzealnym oraz w sklepie przy restauracji i hotelu Hisarlık.

Przeczytajcie również o stanowisku archeologicznym Troja.