Złota Brama i zamek Yedikule w Stambule

Współrzędne GPS: 40.993244, 28.923311

Położenie w mieście: 

Historia powstania twierdzy Yedikule jest, podobnie jak dzieje Stambułu, skomplikowana i odzwierciedlająca burzliwe losy tego miasta. Rozpoczyna się w czasach rzymskich, kiedy to w ówczesnym Konstantynopolu powstał łuk triumfalny nazywany Złotą Bramą (tr. Altınkapı).

Twierdza Yedikule w Stambule

Wszystkie zdjęcia w artykule otrzymaliśmy od naszego użytkownika Pavvka - serdecznie dziękujemy!

Około 388 roku n.e. na drodze prowadzącej do pałacu Teodozjusza I Wielkiego - ostatniego z cesarzy rzymskich, władającego zarówno wschodnią, jak i zachodnią częścią imperium - zbudowano łuk triumfalny. Nazwano go Porta Aurea czyli Złota Brama. Była to konstrukcja wolno stojąca, w kształcie potrójnej arkady - wielkiego łuku otoczonego dwoma mniejszymi.

Twierdza Yedikule w Stambule

Około ćwierć wieku później cesarz wschodniorzymski Teodozjusz II rozkazał odbudowę tzw. murów Konstantyna. Wówczas Złota Brama stała się częścią umocnień. Jej pylon północny służył od tego czasu jako więzienie oraz miejsce egzekucji. Do naszych czasów zachowała się tzw. krwawa studnia, do której wrzucane były głowy ściętych skazańców.

Twierdza Yedikule w Stambule

Jako brama w murach obronnych Porta Aurea pełniła funkcję głównego ceremonialnego wjazdu do miasta. Jej gigantyczne drzwi były rzeczywiście pokryte złotem, co dodawało splendoru miastu i jego władcom. Złotą Bramą wjeżdżali do Konstantynopola cesarze podczas triumfów po zwycięstwach militarnych oraz z okazji koronacji. Przy specjalnych okazjach zaszczytu wjazdu Złotą Bramą dostępowali inni dostojnicy, w tym legaci papiescy oraz sam papież Konstantyn (w 710 roku). Ostatni triumfalny wjazd do Konstantynopola odbył się w 1261 roku, kiedy to cesarz bizantyjski Michał VIII Paleolog przybył do miasta po jego odbiciu od wojsk Cesarstwa Łacińskiego.

Twierdza Yedikule w Stambule

Brama została zbudowana z dużych bloków polerowanego białego marmuru, połączonych bez użycia zaprawa. Z obu stron bramy stoją wieże o kwadratowej podstawie. Boczne otwory bramy były wykorzystywane w normalnym ruchu miejskim. Całość była udekorowane licznymi posągami, z których największy przedstawiał cesarza Teodozjusz I na ciągniętej przez słonie kwadrydze czyli rodzaju wozu dwukołowego przypominającego rydwan. W 965 roku oryginalne złote skrzydła bramy zostały zastąpione bramą z brązu.

Twierdza Yedikule w Stambule

Oprócz roli ceremonialnej Złota Brama stanowiła silny punkt obronny Konstantynopola i wytrzymała kilka ataków podczas oblężeń miasta. W latach 1389-1390 cesarz Jan V Paleolog przeprowadził remont struktury i rozkazał wzniesienie dwóch dodatkowych wież.

Twierdza Yedikule w Stambule

Po zdobyciu Konstantynopola przez sułtana osmańskiego Mehmeta II, ów władca zarządził budowę nowej fortecy. Powstała ona przez dobudowanie do Złotej Bramy kolejnych trzech wież i połączenie ich murami. W ten sposób utworzona została forteca Yedikule (tr. Yedikule Hisarı), stanowiąca architektoniczną mieszankę stylów bizantyjskiego i osmańskiego.

Twierdza Yedikule w Stambule

Wytyczony murami obszar twierdzy Yedikule (czyli Siedem Wież) ma kształt pięciokąta przylegającego do linii murów obronnych miasta. Od czasów Mehmeta Zdobywcy twierdza Yedikule przestała pełnić funkcję bramy wjazdowej do Stambułu - przez większość epoki osmańskiej miała rolę skarbca, archiwum oraz więzienia. Zwłaszcza ta ostatnia jej funkcja zapisała się na kartach historii.

Twierdza Yedikule w Stambule

Wśród więźniów Yedikule znaleźli się: sułtan Osman II, ostatni cesarz Trapezuntu Dawid II Wielki Komnen, hospodar Wołoszczyzny Konstantyn Brincoveanu oraz król Gruzji Szymon I - wszyscy stracili w twierdzy życie. Oprócz tych znanych osobistości więzionych i straconych w Yedikule było wielu dowódców osmańskich, którzy wypadli z łask sułtanów. Wiele czasu spędzili w Yedikule ambasadorowie państw, z którymi imperium było w stanie wojny, chociaż oni często uchodzili z życiem.

Twierdza Yedikule w Stambule

Najsłynniejszym polskim więźniem Yedikule był Stanisław Koniecpolski - hetman polny koronny, wzięty do niewoli po klęsce wojsk Rzeczypospolitej pod Cecorą w 1620 roku. Po trzech latach uwięzienia został wykupiony przez polskie poselstwo pod przewodnictwem Krzysztofa Zbaraskiego.

Twierdza Yedikule w Stambule

Na terenie twierdzy znajdował się niewielki meczet oraz budynki garnizonowe, które zostały rozebrane w XIX wieku, a ich miejsce zajęła szkoła dla dziewcząt. W 1838 roku zewnętrzna brama twierdzy została ponownie otwarta, a w 1895 roku całość została przekształcona w muzeum. Obecnie na terenie dawnej twierdzy odbywają się w miesiącach letnich koncerty na świeżym powietrzu.

Twierdza Yedikule w Stambule

Informacje praktyczne

Twierdza Yedikule jest otwarta dla zwiedzających codziennie, w godzinach od 9:30 do 16:30. Cena biletu wstępu wynosi 5 TL.

Najłatwiej dostać się do Yedikule kolejką podmiejską (tr. Banliyö Treni) odjeżdżającą z dworca Sirkeci w kierunku Halkalı. Kursy odbywają się co kilka minut. Z kolejki należy wysiąść na stacji Yedikule i przejść skręcając w lewo przed stacją przejść około 400 metrów do twierdzy.