Zamek w Enez

Współrzędne GPS: 40.724205, 26.080803

Położenie w mieście: 

Zamek w Enez położony jest na wzgórzu stanowiącym najwyższy punkt w okolicy, nazywanym od czasów antycznych akropolem. W czasach świetności cały szczyt wzgórza otaczały wysokie mury obronne. Dostęp do twierdzy zapewniały dwie łukowe bramy - zlokalizowane od strony wschodniej i północnej.

Widok ogólny na zamek w Enez Widok ogólny na zamek w Enez

Podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie twierdzy odkryto, że skała, na której zgromadziły się kolejne warstwy cywilizacyjne, znajduje się 7,5 metra poniżej obecnego poziomu gruntu. Chronologicznie najstarsze warstwy kulturowe, znajdujące się najgłębiej, pochodzą z IV i III tysiąclecia p.n.e. Świadczą one o tym, że najdawniejsze naukowo potwierdzone osadnictwo na tych terenach sięga epoki miedzi.

Kolejna, wyższa warstwa kulturowa, pochodzi z czasów kolonizacji greckiej. Odkopane w niej egzemplarze ceramiki w stylach czerwonofigurowym oraz czarnofigurowym stanowią świadectwo bliskich kontaktów handlowych i kulturowych pomiędzy Enez a Grecją kontynentalną, wyspami na Morzu Egejskim oraz miastami z terenów zachodniej Anatolii.

Przeczytaj więcej o mieście Enez.


Ceramika grecka z Enez w Muzeum Archeologicznym w Edirne

Ceramika grecka z Enez w Muzeum Archeologicznym w Edirne

Z tego okresu odkryto również ślady wykutych w skale pokoi i pomieszczeń magazynowych na planie prostokątnym. Znalezione w nich tysiące opieczętowanych amfor służyły do przechowywania i transportu wina, oliwy, zbóż, a nawet ryb.

Twierdza, której pozostałości można zwiedzić obecnie w Enez, pochodzi z czasów bizantyjskich, najprawdopodobniej z okresu panowania cesarza Justyniana I. Najsłynniejszy historyk Bizancjum, Prokopiusz z Cezarei, twierdzi, że zamek miał za zadanie powstrzymywać najazdy barbarzyńców z kierunku Bałkanów.

Mury obronne zamku w Enez Mury obronne zamku w Enez

Na terenie twierdzy, po lewej stronie od głównej bramy, znajdują się pozostałości rozległej bazyliki pod wezwaniem Mądrości Bożej (Hagia Sophia).

Bazylika Mądrości Bożej na terenie zamku w Enez

Bazylika Mądrości Bożej na terenie zamku w Enez Bazylika Mądrości Bożej na terenie zamku w Enez

Chociaż mniej znana i znacznie gorzej zachowana niż jej najsłynniejsza imienniczka w Stambule, również bazylika z Enez zasługuje na uwagę. Zbudowana w VI wieku n.e. w czasach świetności przykryta była imponującą kopułą, która zapadła się już dawno temu.

Apsyda bazyliki na terenie zamku w Enez

Apsyda bazyliki na terenie zamku w Enez

Zachowała się natomiast wysoka, półkolista apsyda, którą przed zniszczeniem chronią obecnie rusztowania. Zachował się również narteks, czyli przedsionek bazyliki, ozdobiony kolumnadą i łukami.

Narteks bazyliki na terenie zamku w Enez Narteks bazyliki na terenie zamku w Enez

Po zdobyciu terenów Tracji przez Osmanów bazylika została przekształcona w meczet. Z tamtego okresu zachował się mihrab, zlokalizowany w południowej nawie, jak również malowane dekoracje ścienne.

Mihrab z czasów osmańskich - bazylika na terenie zamku w Enez Mihrab z czasów osmańskich - bazylika na terenie zamku w Enez

Nieco dalej od głównej bramy wiodącej do twierdzy, podczas prowadzonych wykopalisk, znaleziono pozostałości niewielkiej kaplicy.

Kaplica świętego Grzegorza Cudotwórcy na terenie zamku w Enez Kaplica świętego Grzegorza Cudotwórcy na terenie zamku w Enez

Była to kaplica dedykowana świętemu Grzegorzowi zwanemu Cudotwórcą (Gregorios Thaumaturgos) z Neocezarei (obecnie Niksar w prowincji Tokat). Kaplicę wzniesiono w VI wieku i udekorowano bogatymi mozaikami podłogowymi.

Kaplica świętego Grzegorza Cudotwórcy na terenie zamku w Enez Kaplica świętego Grzegorza Cudotwórcy na terenie zamku w Enez

Obecnie zachowały się długie odcinki murów twierdzy. Warto przespacerować się po jej rozległym terenie, aby podziwiać widoki, jakie rozciągają się z obwałowań na zewnętrzną linię fortyfikacji, miasteczko Enez, zatokę Saros i ujście rzeki Meriç.

Linia fortyfikacji na terenie zamku w Enez Linia fortyfikacji na terenie zamku w Enez

Podczas spaceru można dokładnie przyjrzeć się, jak wyglądały oryginalnie konstruowane z cegły mury obronne, które w okolicach głównej bramy zostały współcześnie 'odrestaurowane'.

Główna brama prowadząca na teren zamku w Enez Główna brama prowadząca na teren zamku w Enez

Na terenie twierdzy warto również odnaleźć dwie samotnie stojące wieże. Pierwsza z nich służyła przez pewien czas jako mennica (tr. darphane), a druga, nazywana Wieżą Zegarową (tr. Çan Kulesi) została odrestaurowana jako budynek mieszkalny.

Jedna z wież obronnych na terenie zamku w Enez

Jedna z wież obronnych na terenie zamku w Enez

Informacje praktyczne:

Przed wejściem na teren twierdzy, po lewej stronie, znajduje się podwórzec, na którym zgromadzono część znalezisk, w tym wykuty w białym marmurze portret trackiego jeźdźca.

Tracki jeździec wykuty w marmurze - zamek w Enez Tracki jeździec wykuty w marmurze - zamek w Enez

Większość odkrytych w Enez eksponatów wystawionych jest jednak w Edirne, w tamtejszym Muzeum Archeologicznym.

Stela rzymska z Enez w Muzeum Archeologicznym w Edirne Stela rzymska z Enez w Muzeum Archeologicznym w Edirne

Przeczytaj więcej o Muzeum Archeologicznym w Edirne.


Wstęp na zamek w Enez jest darmowy (stan na 2012 rok). Teren twierdzy jest rozległy i nieosłonięty przed słońcem. Warto pamiętać o zabraniu ze sobą nakrycia głowy i butelki wody.

Powiązane artykuły: